Τα ονόματα των σκυλιών του Ακταίωνα κατά Οβίδιο

Iason

New member
Μήπως έχει κάποιος τα Ελληνικά ή εξελληνισμένα ονόματα, κατά Οβίδιο, των σκυλιών του Ακταίωνα;
Names of the dogs who devoured Actaeon
Ovid's Metamorphoses (Book III, 206 - 235),
According to Ovid
Dogs: Melampus, Ichnobates, [Echnobas], Pamphagos, Dorceus, Oribasus, Nebrophonus, Laelap, Theron, Pterelas, Hylaeus, Nape, Ladon, Poemenis, [Therodanapis], Aura, Lacon, Harpyia, Aello, Dromas, Thous Canache, Cyprius, Sticcte, Labros, Arcas, Agriodus, Tigris, Hylactor, Alce, Harpalus, Lycisca, Melaneus, Lachne, Leucon.
Bitches: Melanchaetes, Agre, Theridamas, Oresitrophos. (Τα άλλα 46 ονόματα από το κυνηγητικόν του Ξενοφώντος τα έχω)

Ο Ακταίωνας είδε την Άρτεμη να κάνει μπάνιο γυμνή, εκείνη θύμωσε και με κάποιο τρόπο έκανε τα 36! σκυλιά του να λυσσάξουν και να τον κατασπαράξουν. Μπορεί αυτό να θεωρηθεί βιολογικός πόλεμος;
Καλημέρα σας και ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ σε όλους σας για την εξαιρετική εργασία σας. Βρήκα στην «Ωγυγία» σχετικές πληροφορίες επιβοηθητικές.
 

Attachments

  • Ακταιων Σκυλοι_20220115_0001.jpg
    Ακταιων Σκυλοι_20220115_0001.jpg
    1.7 MB · Views: 76
  • Ακταιων Σκυλοι_20220115_0002.jpg
    Ακταιων Σκυλοι_20220115_0002.jpg
    1.8 MB · Views: 79

Iason

New member
Επίσης ο Υγίνος δίνει δύο καταστάσεις με ονόματα των σκύλων του Ακταίωνος.

Εδώ στην αγγλική και εν συνεχεία το πρωτότυπο στα λατινικά.

§ 181 DIANA When Diana, wearied from constant hunting in the thickly shadowed valley of Gargaphia, in the summertime was bathing in the stream called Parthenius, Actaeon, grandson of Cadmus, son of Aristaeus and Autonoe, sought the same place for cooling himself and the dogs which he had exercised in chasing wild beasts. He caught sight of the goddess, and to keep him from telling of it, she changed him into a stag. As a stag, then, he was mangled by his own hounds. Their names were (these are all male): Melampus, Ichnobates, [Echnobas], Pamphagos, Dorceus, Oribasus, Nebrophonus, Laelap, Theron, Pterelas, Hylaeus, Nape, Ladon, Poemenis, [Therodanapis], Aura, Lacon, Harpyia, Aello, Dromas, Thous Canache, Cyprius, Sticcte, Labros, Arcas, Agriodus, Tigris, Hylactor, Alce, Harpalus, Lycisca, Melaneus, Lachne, Leucon. Likewise there who devoured him — females: Melanchaetes, Agre, theridamas, Oreistrophos. Other authors give these names too: Acamas, Syrus, Leon, Stilbon, Agrius, Charops, Aethon, Corus, Boreas, Draco, Eudromus, Dromius, Zephyrus, Lampus, Haemon, Cyllopodes, Harpalicus, Machimus, Ichneus, Melampus, Ocydromus, Borax, Ocythous, Pachylus, Obrimus; and females: Argo, Arethusa, Urania, Theriope, Dinomache, Dioxippe, Echione, Gorgo, Cyllo, Harpyia, Lynceste, Leaena, Lacaena, Ocyptete, Ocydrome, Oxyrhoe, Orias, Sagnos, Theriphone, Volatos, Chediaetros.

Εδώ στα λατινικά:
https://latin.packhum.org/loc/1263/1/0#81

diana.
Diana cum in ualle opacissima cui nomen est Gargaphia aestiuo181.1.1
tempore fatigata ex assidua uenatione se ad fontem cui nomen est
Parthenius perlueret, Actaeon Cadmi nepos Arist<a>ei et Autonoes
filius, eundem locum petens ad refrigerandum se et canes quos
exercuerat feras persequens, in conspectum deae incidit;5
qui ne2.1
loqui posset, in ceru<u>m ab ea est conuersus. ita pro ceruo lace-
ratus est a suis canibus.
quorum nomina, masculi Melampus3.1
Ichnobates [Echnobas] Pamphagos Dorceus Oribasus Nebropho-
nus L<a>elaps Theron Pterelas Hylaeus Nape Ladon Poemenis
[Therodanapis] Aura Lacon Harpyia <Aello> Dromas Thous Canache
Cyprius Sticte Labros Arcas Agriodus Tigris H<y>lactor Alce5
Harpalus Lycisca Melaneus Lachne Leucon.
item tres qui eum4.1
[Gnosius] consumpserunt feminae Melanch<a>etes Agre Ther<i>damas
Oresitrophos.
item alii auctores tradunt haec nomina: Acamas5.1
Syrus <L>eon Stilbon Agrius Charops Aethon Cor<us> Boreas Draco
Eudromus Dromius Zephyrus Lampus H<a>emon Cyllopo<d>es
Harpalicus Machimus Ichneus <M>el<a>mpus Ocydromus Borax
Ocythous Pach<ylu>s Obrimus;5
feminae Argo Aret<h>usa Vrania6.1
Theriope Dinomache Dioxippe Echione Gorgo Cyllo <H>ar-
pyia Lync<e>ste Leaen<a> Lac<a>ena Ocyp<e>te Ocydrome Oxyr<h>oe Orias
†Sagnos Theriphone †Volatos †Chediaetros.
 

Earion

Moderator
Staff member
Top