Συντομογραφίες στον Τριανταφυλλίδη

Μήπως μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει ακριβώς τί θα πεί "μεταπλ. -ώνω"?

Πάνω στην ετυμολογία του "χάνω" ο Τριανταφυλλίδης έχει ως εξής:

[ελνστ. χα(ῶ) (< χά(ος) -ῶ) `ρίχνω στο χάος, στη σκοτεινιά, καταστρέφω τελείως΄ μεταπλ. -ώνω > *χαώνω, αόρ. *εχάωσα > μσν. εχάσα (με αποβ. του ασθενέστερου φων. για αποφ. της χασμ.) > έχασα (μετακ. τόνου κατά τους παρελθοντικούς χρόνους των άλλων ρ.) > νέος ενεστ. χάνω αναλ. προς άλλα ρ. με θ. σε -ν-: έφθασα – φθάνω]

Επίσης, ο πίνακας συντομογραφιών έχει: ελνστ. = ελληνιστικός, αλλά από πότε σε πότε μιλιόταν η ελληνιστική γλώσσα; Ταυτίζεται με την κοινή ελληνική;

μσν. πρέπει να είναι μεσαιωνικός (μεσαιωνική; μεσαιωνικά; - πώς να το διαβάσω;) - αλλά, πάλι, από πότε σε πότε;

Και τελικά (αν έχετε καιρό!) τί θα πει "με αποβ. του ασθενέστερου φων. για αποφ. της χασμ";
 

Zazula

Administrator
Staff member
  • μεταπλασμός ο [metaplazmós] O17 : (γλωσσ.) αλλαγή κλίσης ενός ονόματος ή ρήματος που στηρίζεται στην αναλογία και στοχεύει στην εξομάλυνση του κλιτικού παραδείγματος. [λόγ. < ελνστ. μεταπλασμός `δημιουργία ονοματικών ή ρηματικών τύπων χωρίς ύπαρξη ονομ. ή α' εν.΄ σημδ. νλατ. metaplasmus (στη νέα σημ.) < ελνστ. μεταπλασμός]
  • ελληνιστικός -ή -ό [elinistikós] E1 : (γλωσσ.) που ανήκει στη χρονική περίοδο από το θάνατο του Mεγάλου Aλεξάνδρου ως τον 4ο-5ο αι. μ.X.: H ελληνιστική κοινή (γλώσσα), η ελληνική γλώσσα των ελληνιστικών χρόνων, που διαμορφώθηκε με βάση την αρχαία αττική διάλεκτο επηρεασμένη κυρίως από ιωνικά στοιχεία και τοποθετείται χρονικά από το θάνατο του Mεγάλου Aλεξάνδρου ως τον 4ο-5ο αι. μ.X.· η Kοινή. = μεταγενέστερος -η -ο [metajenésteros] E5 : (φιλολ., γλωσσ.) που ανήκει στην περίοδο από τον 3ο π.X. ως τον 4ο-5ο μ.X. αι. περίπου: ~ συγγραφέας / γραμματικός τύπος.
  • με αποβ. του ασθενέστερου φων. για αποφ. της χασμ. = με αποβολή τού ασθενέστερου φωνήεντος για αποφυγή τής χασμωδίας
 

Zazula

Administrator
Staff member
Α, ξέχασα το μεσαιωνικός: Είναι από τον 5ο αι. μέχρι τον 15ο αι. μ.Χ.
 
Θαύμα! Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.

Μένουν μόνο αυτά, σχετικά με το "[λόγ. < ελνστ. μεταπλασμός `δημιουργία ονοματικών ή ρηματικών τύπων χωρίς ύπαρξη ονομ. ή α' εν.΄ σημδ. νλατ. metaplasmus (στη νέα σημ.) < ελνστ. μεταπλασμός]"

Τί θα πουν λόγ και ονομ. ή α' εν;
 

nickel

Administrator
Staff member
Θαύμα! Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.

Μένουν μόνο αυτά, σχετικά με το "[λόγ. < ελνστ. μεταπλασμός `δημιουργία ονοματικών ή ρηματικών τύπων χωρίς ύπαρξη ονομ. ή α' εν.΄ σημδ. νλατ. metaplasmus (στη νέα σημ.) < ελνστ. μεταπλασμός]"

Τί θα πουν λόγ και ονομ. ή α' εν;

Σύμφωνα με τον Πίνακα Συντομογραφιών εδώ:

λόγιο < ελληνιστικό μεταπλασμός "δημιουργία ονοματικών ή ρηματικών τύπων χωρίς ύπαρξη ονομαστικής ή πρώτου ενικού προσώπου" σημασιολογικό δάνειο [semantic loan] από το νεολατινικό metaplasmus (στη νέα σημασία) < ελνστ. μεταπλασμός]"
 
λόγ. = λόγιος (τύπος)

ονομ. = ονομαστική (πτώση)

α΄ εν. = πρώτο πρόσωπο στον ενικό αριθμό

σημδ. = σημασιολογικό δάνειο
 
Top