Πώς μπορεί κάποιος να δουλέψει ως subtitler στη Netflix;

Amalia Arkouda

New member
Πώς μπορεί κάποιος να δουλέψει για την Netflix ως subtitler; Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί;
 
Top