Νεολογισμοί και αθησαύριστα > Neologisms and undictionaried words [EL > EN]

nickel

Administrator
Staff member
ελληνόψυχος = Greek-souled
αθησαύριστος = not found in standard dictionaries, "undictionaried"
 
χυτεύω = cast (verb) αντί του χύνω. ΛΚΝ, ΛΝΕΓ, όχι. (Το ΛΚΝ το αναφέρει στην ετυμολογία του χύτευση) Πολλά ευρήματα στον γούγλη
 
Αυτό θα ανήκε σ' ένα νήμα "Αθησαύριστα Ελληνικά", ανεξάρτητο από τους Νεολογισμούς: υπουλία (όχι ΛΚΝ, ναι Μπαμπ), όπου θα μπορούσαν να υπάρχουν 3-4 στήλες για τα κυριότερα λεξικά, να καταχωρίζει κανείς τη λέξη σε μιαν αριστερή στήλη και να τσεκάρει το ΟΧΙ που θα διαπιστώνει σε ένα τουλάχιστον από αυτά.
 

Zazula

Administrator
Staff member
Το ΛΚΝ χρησιμοποιεί τη λ. ξελύνω σε τρεις (!) ορισμούς, αλλά δεν την λημματογραφεί: http://www.greek-language.gr/greekL...lexica/search.html?lq=ξελύνω&loptall=true&dq=
Η λ. ξελύνω δεν λημματογραφείται ούτε σε ΛΝΕΓ, ΧΛΝΓ, ΝΕΛ· την έχει ωστόσο το Αντίστροφο.
 
Το ΛΚΝ χρησιμοποιεί τη λ. ξελύνω σε τρεις (!) ορισμούς, αλλά δεν την λημματογραφεί: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=ξελύνω&loptall=true&dq=
Η λ. ξελύνω δεν λημματογραφείται ούτε σε ΛΝΕΓ, ΧΛΝΓ, ΝΕΛ· την έχει ωστόσο το Αντίστροφο.
Μια που τώρα το είδα: την έχει το ΜΕΙΖΟΝ Φυτράκη
 
Top