ΚΑΤΗΓόΡΗΜα

dimitris-r9

New member
Γραμματική Γυμνασίου αναφέρει πως οι κύριοι όροι της πρότασης είναι το υποκείμενο και το κατηγόρημα. Για το κατηγόρημα αναφέρει πως αν υπάρχει ένας ρηματικός τύπος λέγεται κατηγορηματικό ρήμα και αν έχει κατηγορούμενο λέγεται συνδετικό ρήμα. Δεν μας αναφέρει για το αντικείμενο ή αμετάβατο ρήμα ή μεταβατικό ρήμα ως μέρος στο κατηγόρημα. Γιατί;
 
Σε αυτό το κεφάλαιο, η γραμματική απλώς εισάγει στους κύριους όρους της πρότασης. Πιο αναλυτικά για το κατηγορηματικό ρήμα θα μιλήσει σε επόμενο κεφάλαιο: "Το ρήμα και η ρηματική φράση":

Η ρηματική φράση είναι το λεκτικό σύνολο στο οποίο συνδυάζεται το ρήμα με τα στοιχεία που το συμπληρώνουν (αντικείμενο, κατηγορούμενο, επιρρηματικά στοιχεία) [...]
...
Η ρηματική φράση στην απλούστερη μορφή της μπορεί να αποτελείται από ένα ρήμα μόνο του ή από ένα ρήμα και μια ονοματική φράση ή από ένα ρήμα και μια εμπρόθετη (προθετική) φράση.
 
Top