Ιστορικό Ευρετήριο Ελληνικών Επιστημονικών Όρων

Zazula

Administrator
Staff member
http://www.lib.uoa.gr/katoptron/loadDictionaryWords.do?results=all

Το Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις εμφάνισης ενός μεγάλου αριθμού σημαντικών επιστημονικών όρων στα έργα φυσικής φιλοσοφίας του 17ου και του 18ου αιώνα.

Το αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται χάρη σε ειδικό λογισμικό που επιτρέπει την αναγνώριση λέξεων μέσα στις ψηφιοποιημένες εικόνες των βιβλίων της βιβλιοθήκης ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ. Οι όροι που εντοπίζονται συνδέονται αυτόματα με τις σελίδες των έργων στα οποία απαντούν. Έτσι, ο ερευνητής όχι μόνο είναι σε θέση να γνωρίζει την ύπαρξη και τη συχνότητα χρήσης διαφόρων επιστημονικών όρων, αλλά και να μεταβαίνει στα σημεία όπου εμφανίζεται ο κάθε όρος και να εξετάζει το εννοιολογικό περιβάλλον εντός του οποίου αυτός σημασιοδοτείται. Η χρήση του Ευρετηρίου Επιστημονικών Όρων αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στη μελέτη της διαμόρφωσης και της εξέλιξης του επιστημονικού λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα.
 

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
Το κρίσιμο (και χρήσιμο) καθώς οι υπόλοιπες δυνατότητες μοιάζει να μην είναι ακόμη επαρκώς εμπλουτισμένες ή λειτουργικές βρίσκεται εδώ, όπου έχει αναρτηθεί σε μορφή ερευνήσιμου pdf το Ιστορικό λεξικό επιστημονικών όρων των ΠΕΚ, 2007.
 

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
Από το λήμμα άλας [ΦΥΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ]:
Η νεότερη ονοματολογία πρόσφερε μεγάλη ωφέλεια, γιατί αν ακούσουμε το όνομα ενός οξέος, οξειδίου ή άλατος, ευθύς κατανοούμε τα συστατικά του μέρη ή όταν γνωρίζουμε τα μέρη του μπορούμε να το ονομάσουμε. Πρώτος ονοματοθέτης εχρημάτισε ο Λαυοϊσιήρος.
Για να κατανοούμε από ποια στάδια έχει περάσει και τι σήμαινε κάποτε «αντιστρεψιμότητα των ονομάτων».
 

SBE

¥
Tο γκούγκλισα για να βρω ότι αυτός είναι ο Λαβουαζιέ, που τον είδα ελληνιστί και Λαβουαζιέρο.
Κι εντάξει, τον Λαβουαζιέρο τον καταλαβαίνω, το Λαυοϊσιήρος πώς προκύπτει;

Έντιτ: ΟΚ, το 'πιασα, με μπερδευε το αυ= αβ
Λαυοϊσιήρος
Lavoisier
 
Top