Η παγίωση των λόγιων εκφράσεων της νεοελληνικής γλώσσας

(Linguist List)
Title: Η παγίωση των λόγιων εκφράσεων της νεοελληνικής γλώσσας
Subtitle: [The stabilization of the set expressions of the Modern Greek language]
Written By: Georgios Alexandropoulos
URL: http://bit.ly/1cwsITM
Series Title: LINCOM Studies in Language 03
Description:

In his new book Georgios Alexandropoulos examines the function of the set and frozen expressions in Modern Greek. In the Modern Greek language some set and frozen expressions from the Ancient Greek Language have survived. Even though it has been years, since they were first used, they have not changed at all for a variety of reasons, such as the diachronic route of the Greek Language, the religious and literally tradition and the linguistic dispute between demotic and official, purist language and social diglossia. Besides these reasons the stabilization of these expressions is caused by their non-compositionality and non-flexibility in the syntagmatic and paradigmatic axon, even though in many TV series these phrases are modified to give a sense of humor. The purpose of this book is to describe the way that children learn these phrases and how frequently they produce them into their speech, adopting the framework of mechanisms which are called social cognition and grammatical analysis module (written in Greek).

Στο νέο του βιβλίο ο Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος εξετάζει τη λειτουργία των λόγιων και παγιωμένων εκφράσεων της νεοελληνικής γλώσσας. Πρόκειται για εκφράσεις που έχουν διασωθεί από την αρχαία ελληνική και μολονότι έχουν περάσει τόσα χρόνια, αυτές διασώζονται με την ίδια μορφή εξαιτίας διαφόρων λόγων, όπως η διαχρονική πορεία της ελληνικής γλώσσας, η θρησκευτική και λογοτεχνική παράδοση και η διαμάχη του γλωσσικού ζητήματος. Η παγίωση των συγκεκριμένων εκφράσεων οφείλεται στη μη συνθετικότητα στον συνταγματικό και παραδειγματικό άξονα. Οι όποιες περιπτώσεις αποπαγίωσης στις τηλεοπτικές σειρές γίνονται για λόγους αστεϊσμού. Τέλος, ο συγγραφέας επιχειρεί να προσεγγίσει ερευνητικά τον τρόπο κατάκτησης των συγκεκριμένων εκφράσεων κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής των μαθητών.
Publication Year: 2015
Publisher: Lincom GmbH
Review: Not available for review. If you would like to review a book on The LINGUIST List, please login to view the AFR list.
BibTex: View BibTex record
Linguistic Field(s): General Linguistics
Historical Linguistics
Sociolinguistics
Subject Language(s): Greek, Ancient
Greek, Modern
Issue: All announcements sent out by The LINGUIST List are emailed to our subscribers and archived with the Library of Congress.
Click here to see the original emailed issue.

Versions:
Format: Paperback
ISBN-13: 9783862886241
Pages: 98
Prices: Europe EURO 50.80
 
Top