Ζητήματα ορολογίας στη σύγχρονη μεταφραστική πρακτική

nickel

Administrator
Staff member
Ζητήματα ορολογίας στη σύγχρονη μεταφραστική πρακτική: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις

📚 Ένα ΝΕΟ συλλογικό & διεπιστημονικό ακαδημαϊκό σύγγραμμα από τους Παναγιώτη Γ. Κριμπά, Αναπληρωτή Καθηγητή ΔΠΘ, Ελπίδα Λουπάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, Μαβίνα Πανταζάρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, και Ελένη Τζιάφα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, κυκλοφορεί από τις Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Κάλλιπος.

👉 Το σύγγραμμα διαρθρώνεται σε δέκα κεφάλαια, στα οποία μελετώνται καίρια ζητήματα που αφορούν την ορολογία. Μεταξύ άλλων, αναλύονται οι ειδικές γλώσσες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, οι βασικές θεωρητικές αρχές της ορολογίας, η θέση της ορολογίας στη μετάφραση και η διαχείριση ορολογίας, τα ορολογικά προϊόντα και δεδομένα, καθώς και τα εργαλεία διαχείρισης ορολογίας.

🎯 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γλωσσικές τεχνολογίες που υποστηρίζουν την ορολογική εργασία στη μετάφραση, όπως βάσεις ορολογίας, εργαλεία εξόρυξης ορολογίας ή εργαλεία διαχείρισης σωμάτων κειμένων κ.ά.

💡 Επίσης, μελετώνται περιπτώσεις συγκεκριμένων ειδών κειμένων, όπως, για παράδειγμα, νομικών, ιατρικών, οικονομικών ή κειμένων της ΕΕ, και αναλύονται οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν από ορολογική άποψη. Η μελέτη υποστηρίζεται από ευρεία χρήση παραδειγμάτων και αυθεντικών κειμένων σε ποικίλα γλωσσικά ζεύγη.


ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/8639
 
Top