Δύο ποιήματα της Louise Glück με αρχαιοελληνικό θέμα

nickel

Administrator
Staff member
Με την παρότρυνση μέλους της Λεξιλογίας φέρνω δυο ποιήματα της Λουίζ Γκλουκ/Γκλικ με αρχαιοελληνικό θέμα, με τις μεταφράσεις τους όπως τις βρήκα σε ιστοσελίδα του Χάρτη (Μάιος 2019). Η μετάφραση είναι του Γιώργου Χουλιάρα.

The Triumph Of Achilles | Ο θρίαμβος του Αχιλλέα
Poem by Louise Glück|της Λουίζ Γκλικ - Μετάφραση: Γιώργος Χουλιάρας
|
In the story of Patroclus|Στην ιστορία του Πάτροκλου
no one survives, not even Achilles|δεν υπάρχει επιζών, ούτε καν ο Αχιλλέας
who was nearly a god.|που ήταν σχεδόν θεός.
Patroclus resembled him; they wore|Ο Πάτροκλος τού έμοιαζε· φορούσαν
the same armor.|την ίδια πανοπλία.
|
Always in these friendships|Πάντοτε στις φιλίες αυτές
one serves the other, one is less than the other:|ο ένας υπηρετεί τον άλλο, ο ένας είναι πιο λίγος:
the hierarchy|η ιεραρχία
is always apparent, though the legends|είναι πάντοτε εμφανής, αν και οι θρύλοι
cannot be trusted —|δεν είναι αξιόπιστοι –
their source is the survivor,|πηγή τους είναι ο επιζών,
the one who has been abandoned.|αυτός τον οποίο εγκατέλειψαν.
|
What were the Greek ships on fire|Τι ήταν τα ελληνικά πλοία που καίγονταν
compared to this loss?|μπροστά σε αυτή την απώλεια;
|
In his tent, Achilles|Στη σκηνή του, ο Αχιλλέας
grieved with his whole being|πενθούσε με όλη την ύπαρξή του
and the gods saw|και οι θεοί είδαν
he was a man already dead, a victim|πως ήταν ένας άνθρωπος ήδη νεκρός, θύμα
of the part that loved,|της πλευράς εκείνης η οποία αγαπούσε,
the part that was mortal.|της πλευράς που ήταν θνητή.
|
1985|
 

nickel

Administrator
Staff member
A Myth of Devotion | Ένας μύθος αφοσίωσης
Poem by Louise Glück | της Λουίζ Γκλικ - Μετάφραση: Γιώργος Χουλιάρας
|
When Hades decided he loved this girl | Όταν ο Άδης αποφάσισε ότι αγαπούσε το κορίτσι
he built for her a duplicate of earth, | τής έφτιαξε μια απομίμηση της γης,
everything the same, down to the meadow, | τα πάντα ίδια, και το λιβάδι ακόμη,
but with a bed added. | αλλά προσθέτοντας ένα κρεβάτι.
|
Everything the same, including sunlight, | Τα πάντα ίδια, περιλαμβάνοντας το φως του ήλιου,
because it would be hard on a young girl | γιατί θα ήταν δύσκολο για νέο κορίτσι
to go so quickly from bright light to utter darkness | να πάει τόσο γρήγορα από λαμπρό φως σε απόλυτο σκοτάδι.
|
Gradually, he thought, he’d introduce the night, | Σταδιακά, σκέφτηκε, θα έφερνε τη νύχτα,
first as the shadows of fluttering leaves. | πρώτα ως σκιές φύλλων που φτερουγίζουν.
Then moon, then stars. Then no moon, no stars. | Μετά σελήνη, μετά άστρα. Έπειτα ούτε σελήνη, ούτε άστρα.
Let Persephone get used to it slowly. | Ας συνηθίσει η Περσεφόνη σιγά σιγά.
In the end, he thought, she’d find it comforting. | Στο τέλος, σκέφτηκε, θα το έβρισκε ανακουφιστικό.
|
A replica of earth | Ένα ομοιότυπο της γης
except there was love here. | αλλά εδώ υπήρχε αγάπη.
Doesn’t everyone want love? | Αγάπη δεν θέλουν όλοι;
|
He waited many years, | Περίμενε πολλά χρόνια,
building a world, watching | χτίζοντας έναν κόσμο, παρακολουθώντας
Persephone in the meadow. | την Περσεφόνη στο λιβάδι.
Persephone, a smeller, a taster. | Η Περσεφόνη μύριζε, γευόταν.
If you have one appetite, he thought, | Αν έχεις κάποια όρεξη, σκέφτηκε,
you have them all. | τις έχεις όλες.
|
Doesn’t everyone want to feel in the night | Δεν θέλουν όλοι να νιώσουν τη νύχτα
the beloved body, compass, polestar, | το αγαπημένο σώμα, πυξίδα, πολικό αστέρα,
to hear the quiet breathing that says | να ακούσουν την ήρεμη ανάσα που λέει
I am alive , that means also | είμαι ζωντανός , που σημαίνει επίσης
you are alive, because you hear me, | είσαι ζωντανός, γιατί με ακούς,
you are here with me. And when one turns, | είσαι εδώ μαζί μου. Και όταν γυρνά ο ένας,
the other turns— | γυρνά και ο άλλος –
|
That’s what he felt, the lord of darkness, | Αυτά ένιωθε, ο κύριος του σκότους,
looking at the world he had | κοιτάζοντας τον κόσμο που είχε
constructed for Persephone. It never crossed his mind | οικοδομήσει για την Περσεφόνη. Καθόλου δεν σκέφτηκε
that there’d be no more smelling here, | πως μυρωδιές πια δεν θα υπήρχαν εδώ,
certainly no more eating. | ασφαλώς ούτε θα έτρωγες πια.
|
Guilt? Terror? The fear of love? | Ενοχή; Τρόμος; Ο φόβος της αγάπης;
These things he couldn’t imagine; | Αυτά τα πράγματα δεν μπορούσε να τα φανταστεί∙
no lover ever imagines them. | κανείς που αγαπά δεν τα φαντάζεται ποτέ.
|
He dreams, he wonders what to call this place. | Ονειρεύεται, αναρωτιέται πώς να ονομάσει το μέρος.
First he thinks: The New Hell . Then: The Garden . | Πρώτα σκέφτεται: Η Νέα Κόλαση . Έπειτα: Ο Κήπος .
In the end, he decides to name it | Τελικά, αποφασίζει να το αποκαλέσει
Persephone’s Girlhood . | Η Νεότητα της Περσεφόνης .
|
A soft light rising above the level meadow, | Ένα απαλό φως που σηκώνεται πάνω από το επίπεδο λιβάδι,
behind the bed. He takes her in his arms. | πίσω από το κρεβάτι. Την παίρνει στην αγκαλιά του.
He wants to say I love you, nothing can hurt you | Θέλει να πει σε αγαπώ, τίποτε δεν μπορεί να σε βλάψει
|
but he thinks | αλλά σκέφτεται
this is a lie, so he says in the end | αυτό είναι ψέμα, οπότε λέει τελικά
you’re dead, nothing can hurt you | είσαι νεκρή, τίποτε δεν μπορεί να σε βλάψει
which seems to him | που του φαίνεται
a more promising beginning, more true. | μια πιο ελπιδοφόρα αρχή, πιο αληθινό.
|
2006 |
 

Alexandra

Super Moderator
Staff member
Με την παρότρυνση μέλους της Λεξιλογίας φέρνω δυο ποιήματα της Λουίζ Γκλουκ/Γκλικ
Παράκληση να μην τη λες "Γκλικ", θα νομίζει κανένας ότι πρόκειται για κάποια "Glick".
 

Earion

Moderator
Staff member
Ενδιαφέρουσα η επεξεργασία αρχαιοελληνικών μυθολογικών θεμάτων.
 

toraki

New member
Παράκληση να μην τη λες "Γκλικ", θα νομίζει κανένας ότι πρόκειται για κάποια "Glick".

Είναι όμως Glik, δείτε https://www.loc.gov/nls/about/organization/standards-guidelines/efgh/#g και στο

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-54447291 -> Analysis by Vincent Dowd, Arts Correspondent:
Louise Glück (it's pronounced Glick) ...

πράγμα που δικαιολογεί και η γραφή εξάλλου.

Τι κάνουμε που έχει καθιερωθεί Γκλουκ;
 

SBE

¥
Noμίζω ότι στο BBC χτες την είπαν κάτι που εμοιαζε με Gliek.
 

nickel

Administrator
Staff member
Και για όσους δεν το έχουν δει, αντιγράφω από το άλλο νήμα:

Louise Glück > Λουίζ Γκλουκ

Παρατηρείται η γνωστή αμηχανία που βλέπουμε στην περίπτωση κάθε γαλλικού ή γερμανικού u. Διάφορες πηγές δίνουν την προφορά του ονόματός της ως /ɡlɪk/, το οποίο δικαιώνει όσους μεταγράφουν το όνομα ως Γκλικ ή Γκλυκ. Πολλοί που άκουσα προφέρουν το όνομα με κάτι ανάμεσα σε γερμανικό ü (ή γαλλικό u) και ελαφρότατο «ου».

Στα ελληνικά έχουμε ήδη την περίπτωση του μουσικοσυνθέτη, που όμως είναι Gluck. Μπορεί λοιπόν να επηρέασε το ότι, από παλιά, η επικρατέστερη μεταγραφή του επωνύμου της ποιήτριας είναι Γκλουκ.

(Γεγονός παραμένει ότι, αν θέλετε να βρείτε όλες τις αναφορές στην ποιήτρια, πρέπει να ψάξετε για Γκλουκ, Γκλικ, Γκλυκ, Glück και Gluck...)
 

nickel

Administrator
Staff member
Ευτυχώς τη Ζυρίχη την τακτοποιήσαμε σε καλύτερες μέρες. :-)
 

Alexandra

Super Moderator
Staff member
Ευτυχώς τη Ζυρίχη την τακτοποιήσαμε σε καλύτερες μέρες. :-)
Ίσως να μ' ενοχλεί κι αυτό, που δεν υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση με τη χρήση του ύψιλον.
 
Top