Δικαιώματα franchise

marilenakv

New member
Δικαιώματα franchise

Πρόκειται για Συμφωνητικό δικαιόχρησης.

Το droits de franchise στη Γαλλική παραπέμπει σε διαφορετική έννοια.

Καμία ιδέα;
 
Ακατανόητο ερώτημα και χωρίς συμφραζόμενα που να μας διαφωτίζουν. Αν «πρόκειται για Συμφωνητικό δικαιόχρησης», το «droits de franchise στη Γαλλική» δεν είναι καθόλου ευνόητο ότι «παραπέμπει σε διαφορετική έννοια».
 

marilenakv

New member
Έχετε δίκιο, λάθος μου.
Σχετικά με τον συγκεκριμένο όρο, το κείμενο αναφέρεται στην παραχώρηση δικαιωμάτων franchise από τον δικαιοπάροχο στον δικαιοδόχο, με την έννοια ότι του δίνει το δικαίωμα να διατηρεί μία επιχείρηση σύμφωνα με τα πρότυπα της επιχείρησης του.

"Τα δικαιώματα Franchise τα οποία η Δικαιοπάροχος παραχωρεί στην Δικαιοδόχο για τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συνίστανται στα εξής..."

και ακολουθεί απαρίθμηση των δικαιωμάτων του δικαιοδόχου. Όντως υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι αποδίδεται "droits de franchise".

Εκείνο με το οποίο αρχικά συγχίστηκα είναι τα "δικαιώματα εισόδου", το ποσό το οποίο καταβάλλεται αρχικά στον δικαιοπάροχο για την έναρξη της λειτουργίας της νέας επιχείρησης ("le droit d’entrée en franchise, ou redevance initiale forfaitaire").
https://www.toute-la-franchise.com/lexique-32-droit-d-entree-ou-redevance-initiale-forfaitaire.html

Επομένως, νομίζω πως το πρόβλημα λύνεται, εκτός αν υπάρχει κάποια διαφορετική άποψη.
Ευχαριστώ :)
 
Top