Αρίθμηση περιπτώσεων με γράμματα

unique

Member
θυμάμαι ότι παλαιότερα παρεμβαλλόταν το στ΄ μεταξύ του ε΄ και του ζ΄ (για παράδειγμα τάξη στ΄). Εξακολουθεί να ισχύει αυτό ή καταργήθηκε; Θα το χρησιμοποιήσω στην αρίθμηση περιπτώσεων [ α)…., β)…. γ)…. δ)….].
 

daeman

Administrator
Staff member
Από τη στιγμή που η έκτη τάξη, π.χ., λέγεται ακόμα ΣΤ' τάξη, οι βασιλιάδες και οι αυτοκράτορες προσδιορίζονται ακόμα με το ΣΤ', κ.α.π. (προσθέστε κατά βούληση και κατά σειρά εμφάνισης στο νου σας), δεν βλέπω τον λόγο ή κάποια τάση να καταργηθεί το τιμημένο ανά τους αιώνες στ. :)

Άσε που αν γίνει αυτό, θ' αλλάξει όλη η αρίθμηση με γράμματα: το ι από 10 θα γίνει 9 κι από κει και πέρα το χάος.
Είμαστε να πετσοκόβουμε από μόνοι μας τα ποσά, τη σήμερον ημέρα; Μόνο αν εφαρμοστεί και στα χρωστούμενα, και μάλιστα πολλάκις.
 
Προς θεού, Unique, μην το αγγίξεις γιατί μετά (όπως σοφά είπε ο Δαεμάνος) δεν θα ξέρουμε τι μας γίνεται. Είναι μια από τις ελάχιστες σταθερές αξίες που απέμειναν στη ζωή μας.

Παρεμπιπόντως, ανεκδοτολογικά. Σε κάποια από τις τροποποιήσεις των Συνθηκών της ΕΕ, υπήρχε ένα κομπολόι προσθηκών (άρθρο Χ A, Χ B, ... M, N, O, P) και οι σοφοί έλληνες ειδήμονες ακολούθησαν την ξενική αρίθμηση. Τα έφεραν έτσι που π.χ. το ξένο O να αντιστοιχεί στο ελληνικό Ο, και εν πάση περιπτώσει να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή σύμπτωση γραμμάτων μεταξύ των αλφαβήτων. Δεν μπορείς να φανταστείς τι επακολούθησε. Θρυλείται ότι, αν η αυθεντική γλώσσα της κοινοτικής νομοθεσίας ήταν τα ελληνικά, τώρα που μιλάμε δεν θα υπήρχε ΕΕ.
 

unique

Member
Ευχαριστώ παιδιά! (δεν το πειράζω δεν το πειράζω δεν το πειράζω δεν το πειράζω!!!)
 

nickel

Administrator
Staff member
Καλησπέρα. Στο κλασικό ελληνικό σύστημα αρίθμησης θα βάλεις το στ΄, αλλά το 11 θα είναι ια΄ και το 16 ιστ΄. Ενδέχεται να θέλεις να αριθμήσεις μέχρι το πολύ το 24, όχι πάνω από τις ραψωδίες της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, οπότε βάζεις τα γράμματα στη σειρά. Τότε 10=κ και 11=λ.

Και η απορία: Σε αριθμημένη λίστα, εκεί που το Word σού δίνει τη δυνατότητα να διαλέξεις λατινικό σύστημα ή αλφαβητικό, στο αλφαβητικό (a, b, c), όταν τελειώνουν τα 26 γράμματα, πηγαίνει σε aa, bb κ.λπ., μετά το 52 σε aaa, bbb κ.ο.κ. Το λατινικό λειτουργεί μια χαρά. Ξέρετε πώς μπορούμε να το κάνουμε να αριθμεί το ίδιο στα ελληνικά; Νομίζω ότι κάπου το είχα δει να συζητιέται.
 

UsualSuspect

New member
Απόσπασμα από τον στρατιωτικό κανονισμό αλληλογραφίας... δεν ξέρω αν βοηθάει. Εγώ πάντως μπερδεύτηκα περισσότερο:D

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΟΥΣ

7. Οι υποπαράγραφοι αριθμούνται με μικρά γράμματα του αλφαβήτου σύμφωνα με την ελληνική δεκαδική μέθοδο. Π.χ α=1, β=2, γ=3, δ=4, ε=5, στ=6, ζ=7, η=8, κλπ.

8. Τα εδάφια αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς που τοποθετούνται μέσα σε παρενθέσεις π.χ. (1), (2), (3),........(12),..........(15).

9. Τα στοιχεία αριθμούνται με μικρά γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, όπως οι υποπαράγραφοι και τοποθετούνται μέσα σε παρενθέσεις, π.χ. (α), (β), (γ), (δ),...............(ι), (ια),......(κδ).

10. Άλλες Υποδιαιρέσεις

Εάν υπάρξει ανάγκη να γίνουν περισσότερες υποδιαιρέσεις, όπως
στην πιο πάνω παράγραφο 4, η αρίθμηση των υποδιαιρέσεων αυτών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Πέμπτη Υποδιαίρεση: Αραβικοί αριθμοί με μια πλάγια κάθετη γραμμή, π.χ. 1/, 2/, 3/,........12/,......15/.

β. Έκτη Υποδιαίρεση: Μικρά γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου όπως οι υποπαράγραφοι, με μια πλάγια κάθετη γραμμή, π.χ. α/, β/, γ/,...........ιγ/.

γ. Υπόλοιπες υποδιαιρέσεις. Χρησιμοποιούνται οι αριθμήσεις των παραγράφων, υποπαραγράφων, εδαφίων και στοιχείων με υπογράμμιση π.χ. 1, 2, 3, ....... α, β, γ,.............(1), (2), (3),.............(α), (β), (γ) (Υπόδειγμα 1).

 

meidei

New member
Δεν είδα ποτέ να μην υπάρχει στο στ' σε τέτοια αρίθμηση.
Εγώ το αποφεύγω γενικά πάντως. Εντάξει να βάλεις ένα α-β-γ, αλλά για πολλές περιπτώσεις, επιλογές, παραγράφους κλπ δεν βοηθά. Και νομίζω αυτή η συνειδητοποίηση μου ήρθε όταν έμαθα το αντίστοιχο σύστημα αρίθμησης με γράμματα στα γιαπωνέζικα. The Terror.
 

Zazula

Administrator
Staff member
Και η απορία: Σε αριθμημένη λίστα, εκεί που το Word σού δίνει τη δυνατότητα να διαλέξεις λατινικό σύστημα ή αλφαβητικό, στο αλφαβητικό (a, b, c), όταν τελειώνουν τα 26 γράμματα, πηγαίνει σε aa, bb κ.λπ., μετά το 52 σε aaa, bbb κ.ο.κ. Το λατινικό λειτουργεί μια χαρά. Ξέρετε πώς μπορούμε να το κάνουμε να αριθμεί το ίδιο στα ελληνικά; Νομίζω ότι κάπου το είχα δει να συζητιέται.
Στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η αγγλική (όπου nmax=26), καθότι τα ελληνικά γράμματα αντιστοιχούν και σε φυσικούς αριθμούς (καλύπτοντας όλο το σύνολο N*). Χρήση των αα), ββ), γγ) κτλ γίνεται (αρκεί να κοιτάξετε ένα τυπικό κείμενο νόμου), αλλά μόνον για την αμέσως κατώτερη υποδιαίρεση (δηλ. τα αα), ββ), γγ) κτλ μπορεί να είναι εδάφια στην υποπαράγραφο ζ) φερειπείν), διότι δεν ακολουθούνται οι συμβάσεις τού ΣΚ Αλληλογραφίας.
 

UsualSuspect

New member
από wikisource http://el.wikisource.org/wiki/Χρήστης:Geraki/numbers#.CE.B1.27

α' - β' - γ' - δ' - ε' - στ' - ζ' - η' - θ' - ι' - ια' - ιβ' - ιγ' - ιδ' - ιε' - ιστ' - ιζ' - ιη' - ιθ' - κ' - κα' - κβ' - κγ' - κδ' - κε' - κστ' - κζ' - κη'

Κεφάλαια
Α' - Β' - Γ' - Δ' - Ε' - ΣΤ' - Ζ' - Η' - Θ' - Ι' - ΙΑ' - ΙΒ' - ΙΓ' - ΙΔ' - ΙΕ' - ΙΣΤ' - ΙΖ' - ΙΗ' - ΙΘ' - Κ' - ΚΑ' - ΚΒ' - ΚΓ' - ΚΔ' - ΚΕ' - ΚΣΤ' - ΚΖ' - ΚΗ' - ΚΘ' - Λ' - ΛΑ' - ΛΒ' - ΛΓ' - ΛΔ' - ΛΕ' - ΛΣΤ' - ΛΖ' - ΛΗ' - ΛΘ' - Μ' - ΜΑ' - ΜΒ' - ΜΓ' - ΜΔ' - ΜΕ' - ΜΣΤ' - ΜΖ' - ΜΗ' - ΜΘ' - Ν' - ΝΑ' - ΝΒ' - ΝΓ' - ΝΔ' - ΝΕ' - ΝΣΤ' - ΝΖ' - ΝΗ' - ΝΘ' - Ξ'
 

nickel

Administrator
Staff member
Κοιτάμε και τον Οδηγό, εδώ. Ιδίως τις σελίδες: 53-54, 75, 328, 370.

Για το Word, τι είπαμε ότι κάνουμε;
Ποιος θα μου αποκρυπτογραφήσει τον Ζάζουλα;
 

nickel

Administrator
Staff member
Υποθέτω ότι θέλεις να πεις ότι στο σύστημα των άπειρων ελληνικών αριθμών (ο Μπαμπινιώτης, πάντως, στον πίνακα στο λήμμα αριθμός δεν μου έχει ελληνικό για το εκατομμύριο και πάνω), το στ΄ μπορεί να έχει υποδιαίρεση, και εκεί είναι περιορισμένο στα 24. Αντίστοιχα, οι ξένοι χρησιμοποιούν το λατινικό (που επίσης σταματά στο εκατομμύριο, στο ΛΝΕΓ) και στην αποκάτω σκάλα περνάνε στο a, b... aa, bb κ.λπ Το κατάλαβα. Στο Word πώς το κάνω; Και:

Να ’ναι καλά οι Άραβες!
 

unique

Member
Τι γίνεται με τον τονισμό των γραμμάτων στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται με παρένθεση; Δηλαδή: α)... β)... ή α΄)... β΄)... ;
Πάντως στην έκδοση της Ιλιάδας που έχω (μτφρ. Ιάκωβου Πολυλά, 1965) το στ΄ έχει παραληφθεί, και από εκεί προερχόταν η αρχική μου απορία.
 

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
Σε συνδυασμό με παρενθέσεις είναι καλύτερο κτγμ να μην τονίζεις γράμματα. Αν φτάσεις βέβαια σε χιλιάδες, θα γίνει απαραίτητο ;), π.χ. ,αωκα' = 1821.

Οι ραψωδίες της Ιλιάδας και της Οδύσσειας (το έγραψε ανπασάν και ο Νίκελ στο #5) έχουν αριθμηθεί (από τους Αλεξανδρινούς γραμματικούς) με τα τότε (και σήμερα) 24 γράμματα του αλφαβήτου, οπότε λογικό είναι να λείπει το στ'. Δεν είναι μέτρηση, ούτε ια', ιβ' κλπ ραψωδίες υπάρχουν.
 

unique

Member
Nickel οι θεωρίες αυτού του είδους μου προξενούν αλλεργίες βαριάς μορφής. Και μάλιστα όταν προέρχονται από τόσο διακεκριμένους ανθρώπους. Μου θυμίζουν την εβραϊκή Γκεμάτρια. (Η τελευταία είναι ένα σύστημα με το οποίο ανακαλύπτονται μέσα σε λέξεις κρυμμένες αλήθειες και έννοιες). Είμαι σίγουρος πάντως ότι όταν κάποτε αποκρυπτογραφηθεί ο Όμηρος θα αποκαλυφθούν όλα τα μυστικά των Ε. :devil:
 

lio

New member
Και η απορία: Σε αριθμημένη λίστα, εκεί που το Word σού δίνει τη δυνατότητα να διαλέξεις λατινικό σύστημα ή αλφαβητικό, στο αλφαβητικό (a, b, c), όταν τελειώνουν τα 26 γράμματα, πηγαίνει σε aa, bb κ.λπ., μετά το 52 σε aaa, bbb κ.ο.κ. Το λατινικό λειτουργεί μια χαρά. Ξέρετε πώς μπορούμε να το κάνουμε να αριθμεί το ίδιο στα ελληνικά; Νομίζω ότι κάπου το είχα δει να συζητιέται.

Νομίζω πως δεν απαντήθηκε ποτέ η απορία σου αυτή και έχω την ίδια απορία και εγώ!
 
Νομίζω πως δεν απαντήθηκε ποτέ η απορία σου αυτή και έχω την ίδια απορία και εγώ!

Δεν ξέρω για προηγούμενες εκδόσεις, διότι δεν θυμάμαι, αλλά από το 2007 και μετά υπάρχει ειδική επιλογή. Αν πας στην καρτέλα Home, στο Paragraph tab, υπάρχουν τρία εικονίδια για λίστες. Το τρίτο από αριστερά έχει επιλογή για custom list. Μπορείς να το δεις στην εικόνα που επισυνάπτω. Αφού πατήσεις σε αυτό, βγαίνει ένα νέο παράθυρο διαλόγου, από το οποίο μπορείς να επιλέξεις ελληνική αρίθμηση, όπως φαίνεται στην δεύτερη εικόνα που επισυνάπτω. Πατάς το οκέι κι αυτό είναι!


1.jpg

2.jpg
 
Top