μηχανική ρευστών

  1. Zazula

    άνωση vs. άντωση

    Επειδή (1) πολλοί μπερδεύουν την άνωση με την άντωση, και (2) ορισμένοι χρησιμοποιούν τους δυο αυτούς όρους εντελώς αντίστροφα (!), ιδού πώς να τους ξεχωρίζετε: Άνωση (αγγλ. buoyance, buoyancy) είναι η κατακόρυφη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα που βρίσκεται πλήρως ή μερικώς βυθισμένο σε ένα...
Top