βλέπε - ανατρέξτε

Στα δικά μου μαϊκροσοφτικά, πάντως, πάντα αυτό επιλέγω. Δεν το βρίσκω καθόλου βαρύ, ειδικά όταν πρόκειται για ενότητα, κεφάλαιο κ.λπ.
Όταν αφορά ιστότοπο, όπως στα παραδείγματά σου, μπορείς άνετα να πεις "επισκεφτείτε/μεταβείτε", φυσικά. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση λάθος το "ανατρέξτε", όμως.
 
Last edited:

Dido

¥
Κι εγώ το προτιμώ όταν παραπέμπει σε κεφάλαιο, ενότητα, παράγραφο, κ.λπ. Θα το απέφευγα, ωστόσο, για ιστότοπους.
 

nickel

Administrator
Staff member
Κι εγώ δεν θα ζητούσα από κάποιον να ανατρέξει σε διαδικτυακές διευθύνσεις (το πολύ πολύ να έλεγα «τρέξτε, τρέξτε να δείτε τι γράφει εκεί ο τάδε»), αλλά, επειδή ανατρέχουμε σε πηγές, θα μπορούσε να γραφτεί «ανατρέξτε στις σελίδες του τάδε τόπου». Ιδιαίτερα μάλιστα με τα βιβλία και τα λεξικά που έχει ο βιβλιογκουγκλότοπος, εγώ ανατρέχω πλέον στις σελίδες του καθημερινά.
 
Εντάξει, αλλά όχι σε παραπομπή. Βλ. είναι η καθιερωμένη συντομογραφία. Νομίζω.
 

nickel

Administrator
Staff member
Να προσθέσω ότι σε βιβλιογραφίες που προσθέτουμε σε κάποια εργασία θεωρείται απαραίτητο από κάποιες τουλάχιστον σχολές του Ηνωμένου Βασιλείου να προσθέτουμε και την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η σχετική πρόσβαση. Π.χ.

Author (2007) ‘Title’, Source [online], web address [Accessed 7 November 2008].

Καλό είναι, στον σκληρό μας δίσκο, να έχουμε φυλάξει και PDF με την εκτύπωση της σελίδας όχι μόνο ως αποδεικτικό στοιχείο αλλά και επειδή σελίδες εξαφανίζονται. Όταν το θυμάμαι, κρατάω PDF των σελίδων στις οποίες παραπέμπετε, κυρίως όταν έχουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
 
Top