Ερώτηση για το ψηφιακό τιμολόγιο

Μήπως ξέρει κανείς;
Στην τιμολογιέρα της ΑΑΔΕ, υπάρχει κάποιο πεδίο στο οποίο μπορούμε να γράφουμε κάθε φορά, εξειδικευμένα, τα στοιχεία του συγκεκριμένου βιβλίου/της συγκεκριμένης δουλειάς, για την οποία πληρωνόμαστε; Τίτλο βιβλίου κτλ. Δεν βρίσκω κάτι τέτοιο, μόνο γενικές κατηγορίες. Μήπως οι μεταφραστές/επιμελητές δεν πρέπει να φτιάξουμε εξαρχής γενικές κατηγορίες (π.χ. Επιμέλεια κειμένων, Μετάφραση), αλλά σε κάθε τιμολόγιο να συμπληρώνουμε από την αρχή το "Αγαθό/Υπηρεσία" γράφοντας και τα συγκεκριμένα στοιχεία της κάθε δουλειάς;
(ελπίζω να είναι σαφής η ερώτηση...)
 
Ίσως είμαι πιο σαφής έτσι: Στο πρώτο βίντεο, στο 2.00 φαίνονται οι γενικές κατηγορίες που είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσουμε πριν αρχίσουμε να εκδίδουμε τιμολόγια.


Στο δεύτερο βίντεο, στην έκδοση παραστατικών, στο 3.10 βλέπουμε τα πεδία που συμπληρώνουμε όταν εκδίδουμε τιμολόγια, αλλά δεν καταλαβαίνω σε ποιο σημείο μπορώ να γράψω τον τίτλο του συγκεκριμένου βιβλίου, π.χ., για το οποίο πληρώνομαι.


Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 
Υποψιάζομαι ότι στην περίπτωσή μου δεν υπάρχουν γενικές κατηγορίες υπηρεσιών και ότι στο αντίστοιχο πεδίο εμείς γράφουμε κάθε φορά τη συγκεκριμένη υπηρεσία (στοιχεία συγκεκριμένου βιβλίου-δουλειάς) και μετά πάμε στην Έκδοση Παραστατικού. Όταν καταλήξω σε ασφαλές συμπέρασμα (αμήν), θα το σημειώσω κι εδώ, μήπως το χρειαστεί και κάποιος άλλος.
 
Top