Ελλλενιιο's latest activity

  • Ε
    Ελλλενιιο reacted to Marinos's post in the thread 420 και μπάφοι with Like Like.
    Ορίστε μια καταγραφή ονομασιών της οθωμανικής αργκό, από ένα βιβλίο του 1915: Και μια σημείωση του εκδότη του κειμένου, Süha Ünsal, με...
Top