metafrasi banner

procyclical = φιλοκυκλικός, (εσφαλμ.) προκυκλικός, υπερκυκλικός

nickel

Administrator
Staff member
Μετά από την πολύ εύστοχη προσθήκη του Θέμη στο νήμα για το pro-, πιστεύω ότι ο όρος αξίζει το δικό του νήμα. Να σημειώσω ότι δεν βρίσκω τη λέξη στα λεξικά, μόνο στο διαδίκτυο. Οι σημασίες, με λίγα λόγια, από το Wiktionary:

procyclical (comparative more procyclical, superlative most procyclical)
1. (economics) Moving in the same direction as the overall state of an economy: The employment rate is procyclical, i.e. when the economy is doing well more people are working, when it’s not doing well, fewer people are working.
2. (public policy) Magnifying the cyclical fluctuations of an economy.
Antonyms: countercyclical
Derived terms: procyclicality

Και, με περισσότερα λόγια από την Wikipedia:
Procyclical is a term used in economics to describe how an economic quantity is related to economic fluctuations. It is the opposite of countercyclical. However, it has more than one meaning.

In business cycle theory and finance, any economic quantity that is positively correlated with the overall state of the economy is said to be procyclical. That is, any quantity that tends to increase when the overall economy is growing is classified as procyclical. Quantities that tend to increase when the overall economy is slowing down are classified as ‘countercyclical’.
Gross Domestic Product (GDP) is an example of a procyclical economic indicator. Many stock prices are also procyclical, because they tend to increase when the economy is growing quickly. Unemployment is an example of a countercyclical economic indicator.

Procyclical has a different meaning in the context of economic policy. In this context, it refers to any aspect of economic policy that could magnify economic or financial fluctuations. An economic policy that is believed to decrease fluctuations is called countercyclical.
In particular, the financial regulations of the Basel II Accord have been criticized for their possible procyclicality. The accord requires banks to increase their capital ratios when they face greater risks. Unfortunately, this may require them to lend less during a recession or a credit crunch, which could aggravate the downturn. A similar criticism has been directed at fair value accounting rules.

Είναι φανερό ότι δεν έχουμε κάτι που συμβαίνει πριν από τους κύκλους της οικονομίας, αλλά, ως αντίθετο του αντικυκλικού (countercyclical), δηλώνει κάτι που (α) συσχετίζεται θετικά με τη γενική κατάσταση της οικονομίας ή που (β) ευνοεί τις κυκλικές διακυμάνσεις της οικονομίας. Γι’ αυτό η ακριβής απόδοση είναι φιλοκυκλικός (και φιλοκυκλικότητα για το procyclicality), μολονότι πιο διαδεδομένη είναι η παβλοφιανά σχηματισμένη απόδοση προκυκλικός (και προκυκλικότητα).

Ευρήματα για τον δεύτερο όρο (χωρίς να τα επαναλάβω εδώ):
προκυκλικός κ.λπ. προκυκλικότητα

Ευρήματα για τον πρώτο όρο:
 • Οι υπουργοί εξέτασαν τρόπους μείωσης των φιλοκυκλικών συνεπειών του χρηματοπιστωτικού τομέα
  https://ue.eu.int/showFocus.aspx?lang=EL&focusID=389
 • Ενέκρινε συμπεράσματα για τη φιλοκυκλικότητα, όπως ονομάζεται το φαινόμενο της επίτασης των διακυμάνσεων σε ασταθείς χρηματοπιστωτικές αγορές. ...
  www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/el/ecofin/109776.doc
 • Οι διακυμάνσεις που προκλήθηκαν στη θέση του κεφαλαίου ενέτειναν την φιλοκυκλικότητα του τραπεζικού δανεισμού και των τραπεζικών επενδύσεων, ...
  eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009
 • Το ΔΝΤ συνεργάζεται με το Συμβούλιο Οικονομικής Σταθερότητας και άλλους οργανισμούς για να αναπτύξει νέες αρχές και οδηγίες, μεταξύ άλλων για το κεφάλαιο, τη ρευστότητα, τις εξαγορές με δανειακές εγγυήσεις, τη διασυνδεσιμότητα, τους συστημικά σημαντικούς θεσμούς, την «περίμετρο» της ρύθμισης και τη φιλοκυκλική φύση των κανόνων.
  http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=307640&ct=114&dt=03/01/2010#ixzz0rw7dyk1B
 • Οι εποπτικές αρχές μπορούν να ωθήσουν προς φιλοκυκλικές συμπεριφορές. ... να αναλυθούν οι φιλοκυκλικές συνέπειες των εποπτικών και λογιστικών προτύπων ...
  www.naftemporiki.gr/audionews/listenstory.asp?id=1588803
 • …λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική πολιτική πολλών κρατών μελών υπήρξε φιλοκυκλική...
  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0072+0+DOC+XML+V0//EL

και άλλα.
 
Last edited by a moderator:
Πολύ καλό.

Σε πολλά κείμενα της ΕΕ επιλέγεται περιφραστική απόδοση ("που χχχ τις χχχ του οικονομικού κύκλου")
 

daeman

Administrator
Staff member
Η δική μας οικονομία πάει για φαυλοκυκλική ή κάνω λάθος;
 

nickel

Administrator
Staff member
Υπάρχει και το υπερκυκλικός.

Λαβράκι το εύρημα. Μπράβο και ευχαριστώ. Και θα το προσθέσω στον τίτλο, μετά από το «(εσφαλμ.)».

Το pro- μπορούμε να το μεταφράσουμε «υπέρ» σε μια περιφραστική απόδοση, π.χ. pro-choice, υπέρ της επιλογής, αλλά σαν πρώτο συνθετικό έχει τη σημασία του μεγάλου βαθμού, του υπερβολικού. Έτσι, το υπερκυκλικός θα έπρεπε να μεταφράζει ένα hypercyclical, supercyclical, και η υπερκυκλικότητα να αναφέρεται μόνο στους πολλούς κύκλους που παίρνει η οικονομία (ως γνωστόν, από τους πολλούς κύκλους έχει ζαλιστεί :) ).
 
Ξεχάστε όλες τις υπάρχουσες αποδόσεις του pro-cyclical. Νομίζω ότι σήμερα βρήκα τη μία, οριστική και αμετάκλητη:

Κοιτώντας πίσω, το μεγάλο λάθος που έκαναν οι ευρωπαϊκές αρχές ήταν η αποτυχία το 2008 μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers να καθαρίσουν το τραπεζικό σύστημα. Αυτή ήταν η αρχική αμαρτία. Πολλά άλλα μεταγενέστερα λάθη επιδείνωσαν το πρόβλημα: προ-κυλινδρική δημοσιονομική λιτότητα, πολλαπλές αποτυχίες των πολιτικών της ΕΚΤ και αποτυχία στη δημιουργία μιας αρμόζουσας τραπεζικής ένωσης. (εδώ)

Σας παρακαλώ, καλοί μου άνθρωποι, πείτε μου ότι δεν είναι μετάφραση του pro-cyclical αλλά μια μορφή δημοσιονομικής λιτότητας που υπήρχε πριν από την επινόηση του κυλίνδρου. Λυπηθείτε με! :cry: :cry: :cry:
 
Κακό πράγμα η λιτότητα, ιδίως αν προηγείται του κύκλου.
BeforeCycle.jpg
https://www.euro2day.gr/ftcom/ftcom...729/oi-laikistes-den-einai-h-monh-apeilh.html
 
Top