ελευθερία τού συνέρχεσθαι = freedom of assembly

nickel

Administrator
Staff member
ελευθερία τού συνέρχεσθαι = freedom of assembly
Επίσης: δικαίωμα τού συνέρχεσθαι = right to assemble, right to gather, right of assembly
δικαίωμα της διαμαρτυρίας = right to protest
ελευθερία τού συνεταιρίζεσθαι / του συνεταιρισμού = freedom of association

http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_assembly
http://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_protest
 

nickel

Administrator
Staff member
International Covenant on Civil and Political Rights
Article 21

The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.

Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα
Άρθρο 21

Αναγνωρίζεται το δικαίωμα ειρηνικής συνάθροισης. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν υπόκειται σε περιορισμούς άλλους εκτός από εκείνους που επιβάλλονται σύμφωνα με το νόμο και είναι απαραίτητοι σε μια δημοκρατική κοινωνία για το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας ασφάλειας, της δημόσιας τάξης ή για την προστασία της δημόσιας υγείας, των χρηστών ηθών ή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων.

Άντε να δούμε αν έχουν δικαιώματα και ελευθερίες οι τουρίστες...
 
Top