Search results

 1. bpbp

  within-run precision = ακρίβεια εντός ενός γύρου / κύκλου

  Για δείτε και εδώ: Η πιστότητα αντιπροσωπεύει τη ταύτιση μεταξύ ανεξάρτητων αποτελεσμάτων δοκιμασιών, επαναλαμβανόμενων προσδιορισμών ενός δείγματος κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες (βλ. Ενότητα 9.2). Διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: την επαναληπτικότητα(repeatability), που...
 2. bpbp

  extrapolate

  Από εδώ: Μεθοδολογίες Παρεμβολής/Προεκβολής •Παρεμβολή (Interpolation) είναι η διαδικασία ανάκτησης τιμών ανάμεσα στα ήδη γνωστά σημεία (δεδομένα) μιας καμπύλης. •Προεκβολή (Extrapolation) είναι η διαδικασία απόκτησης μιας τιμής από ένα γράφημα ή μια γραφική παράσταση που εκτείνεται πέρα από τα...
 3. bpbp

  intoxicating substance

  To ΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ αναφέρει: Tοξίκωση (intoxication) Μια κατάσταση που ακολουθεί τη λήψη ψυχοδραστικής ουσίας και οδηγεί σε διαταραχές του επιπέδου συνείδησης, γνώσης, αντίληψης, κρίσης, συναισθήματος ή συμπεριφοράς ή άλλων...
 4. bpbp

  cubic spline interpolation

  1. piecewise polynomials or splines = τμηματικά πολυώνυμα Πηγή 2. «Για το σκοπό αυτό ορίζουμε μια νέα κατηγορία προσεγγιστικών συναρτήσεων που αναφέρονται σαν τμηματικά πολυώνυμα ή splines.» Πηγή 3. Πηγή
 5. bpbp

  pivotal study = θεμελιώδης μελέτη

  Pilot vs Pivotal Σύμφωνα με αυτό το γλωσσάρι: Pilot Study A pilot trial is used to obtain information, and work out the logistics and management, deemed necessary for further clinical trials. Although pilot trials are often unblind and use open-label medicines, they may also be single or...
 6. bpbp

  στοχοκυττάρωση = leptocytosis, codocytosis

  leptocytes vs codocytes "On routine smear morphology, some people like to make a distinction between leptocytes and codocytes- suggesting that in leptocytes the central spot is not completely detached from the peripheral ring, i.e. the pallor is in a C shape rather than a full ring"...
 7. bpbp

  evidence-informed (treatment options)

  Σας ευχαριστώ! Είχα ήδη δει το νήμα για το evidence-based medicine. Με βάση τους σχετικούς ορισμούς (βλ. και εδώ), μια πιο ελεύθερη απόδοση θα μπορούσε να είναι π.χ. ασθενοκεντρική τεκμηριωμένη ιατρική;
 8. bpbp

  evidence-informed (treatment options)

  Καλημέρα! Ξέρει κανείς πώς αποδίδεται ο όρος Evidence-informed στα ελληνικά; Although the term evidence-informed is used frequently of late rather than evidence-based, few authors have clarified the distinction. Miles and Loughlin promoted using the term evidence-informed practice to indicate...
 9. bpbp

  Το απόρρητο - EN>EL

  Ο Περί Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2002 (216(I)/2002)
 10. bpbp

  cross-correlation = ετεροσυσχέτιση, διασυσχέτιση (;)

  Εδώ διασυσχέτιση > intercorrelation.
 11. bpbp

  Απορία σε μια φράση σε ένα video του Ted

  Δείτε εδώ: Selection pressure: Επιλεκτική πίεση Selective pressure: Πίεση επιλογής
 12. bpbp

  (internal, external) autopsy = νεκροτομή, νεκροψία

  Autopsy, necropsy, and necrotomy: if used, why not correctly? Bλ. και Autopsy, Necropsy,and Necrotomy If Used, Why Not Correctly?
 13. bpbp

  accountability = υποχρέωση λογοδοσίας | υπευθυνότητα, ευθύνη

  Σε αυτό το κείμενο του ΕΟΦ υπάρχει η απόδοση monitoring and accountability of procedures > παρακολούθηση και μέτρηση διεργασιών. Ενώ και accountability > υπεγγυότητα .
 14. bpbp

  Όπου γης και πατρίς = Home is where I hang my hat | Home is where I lay my head (to sleep / at night) | (Lat.) ubi bene ibi patria

  'Οπως και: Αφού πατρίδα μου με ξεριζώνεις πατρίδα είναι όπου στεριώνεις.
 15. bpbp

  adverse event = ανεπιθύμητο συμβάν, ανεπιθύμητο σύμβαμα

  Σύμφωνα και με www.adrreports.eu: Adverse drug reaction (ADR): Article 1 of Directive 2001/83/EC as amended defines an adverse drug reaction as "a response to a medicinal product which is noxious and unintended". An ADR is also known as a side effect. Ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκου (ΑΕΦ): Το...
 16. bpbp

  calibrate = 1. διακριβώνω 2. βαθμονομώ | calibration = 1. διακρίβωση 2. βαθμονόμηση | recalibration = επαναδιακρίβωση

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ | Σημασία – Απαιτήσεις - Χρήση | Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας
 17. bpbp

  evidence-based medicine

  Σχετικό άρθρο: «Αποσαφηνίζοντας τον όρο “evidence based medicine”», Θ.Δ. Μουντοκαλάκης
 18. bpbp

  To qubit και το bit, το δυφίο και τα όριά του στην παραγωγή όρων, το πολυεπίπεδο στη σημασία και άλλες 10 κβαντισμένες δυαδικές ιστορίες

  «Στην περίπτωση του κβαντικού υπολογιστή λοιπόν, το bit –ως φυσικό αντικείµενο– είναι ένα κβαντικό σύστηµα, ένα quantum bit, και κατά σύντµηση qubit. Ελληνική απόδοση κβαντικό δυφίο ή, απλούστερα, κβαντοδυφίο.» σ.652 Πηγή: http://www.cup.gr/Files/files/chapters/kbanto_II_kef_15.pdf
 19. bpbp

  adverse event = ανεπιθύμητο συμβάν, ανεπιθύμητο σύμβαμα

  Ενδιαφέρον σχετικό άρθρο http://goo.gl/5I6Jw6
Top